Хөгжим анги

Бүжигчдын баг Бүжигчдын баг Бүжигчдын баг

Хөгжим анги


Эзэнт гүрний үеэс Монголчууд нь цэргийн урлаг, гадаад харилцаа, гадаад худалдааны талаар үлгэрлэн тэргүүлж байсан. Мөн бусад улс гүрний хэл соёл урлагаас нэвтрүүлж байсан. Түүхэн судар бичгээс үзэх юм бол олон төрлийн үлээвэр, утсан, цохивор хөгжим нь Монголоос үүссэн байдаг.