Тоглолтын хуваарь

Тоглолтын хуваарь


I/2 -IV/30 Захиалгат тоглолт хийнэ. (Тусгай хуваариар)
V/1-IX/30Өдөр бүр 18:00 цагаас
X/1-XI/15Ажлын өдрүүдэд 18:00 цагаас
XI/16-I/1 Амарна