Алтайн магтаал

Алтайн магтаал

Алтайн магтаал

Монгол ардын аман зохиолд алдартай уул, ус, нутаг орноо магтан дуулсан сэдэв өргөн байдаг. Үүний нэг нь Алтайн уулсаа бахархан магтан дуулсан баруун Монгол ардын магтаал юм.