Монгол уран нугаралт

Уран нугаралт Уран нугаралт Уран нугаралт

Монгол уран нугаралт

Үндэсний уламжлалт урлагийн өв гэж тооцогддог. Монгол эмэгтэйн уян налархай байдалд түшиглэн уран хөдөлгөөн хийдэг. Уран нугаралтын зарим үйлдэл хөдөлгөөнийг Монголын үндэсний бий биелгээ гэх ардын бүжгээс эхтэй гэж зарим судлаачид үздэг. 1940 оноос Монгол улсад эрчимтэй хөгжиж уран нугаралт нь бие даасан урлагийн төрөл болж хөгжсөн юм.